måndag 12 april 2010

Osannolikt bra romanmeningar del 6

"Det hela och det fullkomliga är outhärdligt för oss, sade han. Därför är egentligen också alla dessa tavlor här på Konsthistoriska museet outhärdliga, om jag ska vara ärlig är de skrämmande för mig. För att kunna stå ut med dem letar jag efter ett så kallat graverande fel i och på varje tavla, ett förfaringssätt som hittills alltid lett till målet, nämligen att göra ett fragment av varje så kallat fulländat konstverk, sade han. Det fullkomliga hotar oss inte bara oavbrutet med vår förintelse, det förintar också allt som hänger här på väggarna under kodordet mästerverk för oss, sade han."
Gamla mästare, Thomas Bernhard

Inga kommentarer: