måndag 19 april 2010

Quantum of samtidslitteraturen


I helgen recenserade jag den läsvärda Död åt Karl Johan Nilsson. Och för att ytterligare testa hur mycket jag egentligen minns från gymnasiets fysiklektioner läser jag nu Helena Granströms Osäkerhetsrelationen, inför nästa Semafor

Inga kommentarer: