måndag 7 mars 2011

Fortsättning på polisbreven.

Svar från polisen:

Hej Amanda!
Tack för ditt mail.
Information är alltid en svår sak. Ofta klagas det på att man inte
fått tillräckligt med information eller att den inte har varit tillräckligt
precis. Andra gånger klagas det på det motsatta. Ibland klagas det
på båda samtidigt, vilket visar att det är svårt att tillfredsställa alla.
Jag har också fått flera positiva reaktioner från det nämnda informations-
bladet. Uppfattningen och tolkningen är ju oftast personlig och subjektiv,
varför det kan vara svårt att hitta en bra medelväg, som tillfredsställer
så många som möjligt utan att vara utvattnad. Det är emellertid den
kända faktan kring inbrotten som legat till grund för mitt informationsblad.
Informationen är en liten del av det förebyggande arbetet som syftar till
att öka boendes medvetenhet, underlätta förebyggande åtgärder och
försvåra för brottslingar att begå brott. Visionen är att på sikt få färre
brottsoffer, samt att tillsammans med boende skapa tryggare och säkrare
bostadsområden.
Med vänlig hälsning

Grannsamverkansansvarig på Globenpolisen


Mitt svar:

Hej!

Även ni har ju gjort en subjektiv sållning av information när ni valt vad ni tog med och vad ni utelämnade. Jag skulle gärna få svar på hur ni resonerade kring det valet, hur ni motiverar att gå ut med just den informationen ni valde. Att säga att det är läsarens subjektiva tolkning av er text som gör den problematisk tycker jag är att göra det lite väl lätt för sig.

Det är som sagt inget signalement ni gått ut med, ingen information som kan göra det lättare för mig att skydda min bostad från några specifika personer. Istället är det vaga beskrivningar som pekar ut alla män med ursprung i en hel kontinent som potentiella inbrottstjuvar. Hur förväntar ni er att allmänheten ska hantera den informationen? Vad tillför den?

Amanda

Inga kommentarer: