tisdag 16 november 2010

Osannolikt bra romanmeningar del 8

"Av blygsamhet använde han tredje person singularis, men detta enkla val orsakade honom mycket bryderi - om 'jag' tycktes honom inbilskt fruktade han å andra sidan att 'han' skulle förefalla litterärt och affekterat, som i en fantasmagori som behagat honom på grund av hans kärlek till tvetydigheter och till falskeligen dunkla samband..."
Och den ljusnande framtid, Marie NDiaye

Inga kommentarer: