torsdag 29 mars 2012

One's prime

Det är centralt att upptäcka när man är i sin prime. Det troligaste är att man är det när man tittar på den fantastiska, makalösa The prime of miss Jean Brodie.


Roll those R's, Maggie!

Inga kommentarer: