fredag 17 december 2010

Julkalender #17

"Det var söndag, dagen före julafton.

På Rosenborg var allt i högtidlig ordning, ända från de fejade herrskapsrummen ned till skafferierna och tjenstefolkets trefliga stugor.

Lavinia hade sjelf, med ledning af den vana husförestånderskan, ordnat de väldiga julhögar, som andra morgonen skulle delas ut så väl på högtidsborden som till de fattiga. Och nu sutto i ljuflig stillhet och endrägt fru Brunsberg och hennes tystlåtne älskare i den förras helgedom, undrande hvad salig hennes nåd skulle hafva sagt, om det fallit ryttmästaren in att vara borta under någondera af de tvenne julaftnar, som hon var matmoder på Rosenborg."

Citatet är taget från en bok som första gången gavs ut 1846. 2008 gavs boken ut på nytt, men på vilket förlag?

7 kommentarer:

Lisa Swedén sa...

Ett år av Flygare-Carlén gavs ut av Eolit och Rosenlarv 2008. Nu får vi se om jag orkar svara på resten också!

Robert sa...

Rosenlarv förlag!

Hello, World! sa...

Men gud vilka krångliga frågor! Det hade räckt att fråga vad författaren heter. Den nya utgåvan av Ett år av Emilie Flygare-Carlén gavs ut av Rosenlarv förlag.

Mats Idberg sa...

Nyutgåvan 2008 på Rosenlarv förlag.

Linnéa L sa...

Rosenlarv förlag

Terry sa...

"Ett år", av Emilie Flygare-Carlén

Arkivmannen sa...

Rosenlarv förlag