tisdag 22 november 2011

Lite främlingsfientlighet så här på morgonkvisten

DN rapporterar på nätet att tre kvinnor i Frankrike har dömts till böter för att de har burit slöja som täckt ansiktet. Det är inte längre tillåtet att göra det i Frankrike. Hånet är på något vis att man låtsas att den här lagstiftningen inte är riktad mot muslimska kvinnor. Det handlar om att det "är förbjudet att dölja ansiktet". Varför det? Om jag vill hindra min förkylning från att spridas

Eller vara häxa på maskeraden
Eller kanske bara åka lite skidor


Eller bara inte har lust att bli tittad på, borde jag inte få det då? Är inte det en fråga om yttrandefrihet? Och om ett land låtsas att det här är ett problem i skriande behov att åtgärder, varför uppstod behovet plötsligt när det dök upp kvinnor som täcker sitt ansikte och hår enligt ett tradition som väst uppfattar som främmande? Jag blir trött.

5 kommentarer:

Amanda sa...

Bravo! Jag vill särskilt applådera dig för att du skriver "hindra min förkylning från att spridas". Många tror att munskydd skyddar bäraren, men det är bäraren som skyddar sin omgivning.

Anonym sa...

Först och främst håller jag med om att det är en svår balansgång, vad som ska anses som skyddsvärt yttrande och vad som inte är det.

Med det sagt finner jag ditt ordval "lite rasism så här på morgonkvisten" tveksamt. Varken du själv (i ditt inlägg) eller Frankrike tar nämligen ställning till vilken hudfärg eller ras de aktuella kvinnorna har; att deras religiösa ställningstagande däremot är aktuellt kan inte tillskrivas deras ras.

Att lagstiftningen är riktad mot religioner som förordar täckande klädsel framstår som uppenbart. Men ett sådant mål är just religionen och inte den folkgrupp bakom den, då denna folkgrupp kan vara av vilken ras som helst, om nu den termen ens bör användas.

Om det är lämpligt att lagstifta mot enskilda religioner låter jag vara osagt. Med detta inlägg vill jag endast belysa att ditt slentrianmässiga användande av ordet "rasism" förefaller mindre välbetänkt.

Lisa sa...

Det kan jag faktiskt hålla med om. Dels tycker jag att man inte bör använda så stora ord som "rasism" på ett slentrianmässigt sätt, dels är rubriken väl effektsökande. Kort sagt, anonym, du har helt rätt i din kritik. Men nu skrev jag så och får väl stå för min slentrianmässiga dumhet istället för att mörka den i efterhand.

Lisa sa...

Eller, varför det? Gör om gör rätt!

Jacob sa...

Anonym: Först tycker jag att du gör det för lätt för dig när du definierar ras i någon sorts hudfärgstermer. Så som rasbegreppet använts historiskt handlar det nästan alltid om en kombination av kulturella och kroppsliga faktorer. Så har judiskhet exempelvis definierats utifrån en sammansättning av religion, släktskap, sociokulturell tillhörighet, utseende m.m. Om vi inte förstår ras på det sättet blir det svårt att förstå judeförföljelse som rasistisk, vilket ju skulle vara absurt. Ergo: ras har och har alltid handlat om mer än bara hudfärg.

Dessutom ligger väl det rasistiska snarare i hur lagen tillkommit är i hur den är kodifierad? Det är klart att man kan säga att lagen förbjuder vem som helst att ha slöja på sig, men då måste man ju blunda för att den är tillkommen just för att begränsa hur en väldigt specifikt definierad grupp av kvinnor har rätt att klä sig. Och om vi inte har en biologistisk syn på ras, utan kan acceptera att ras är en kulturkonstruktion, så tycker jag mycket väl att man kan kalla lagen rasistisk.